| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

FrontPage

This version was saved 11 years, 9 months ago View current version     Page history
Saved by Donald
on September 1, 2009 at 12:31:51 pm
 
 

Failte chun larach-lin aig Urras Oighreachd Ghabhsainn

(Welcome to the "Gaelic" Galson Estate Trust "Community" Wiki) 

* Please use the "Sidebar" (on bottom right-hand-side of page) to navigate around our site*

 

Èist ri seo (Listen in Gaelic)

Fàilte chun làrach-lìn seo aig Urras Oighreachd Ghabhsainn. Chaidh an làrach-lìn ullachadh le mòran às an àite, daoine a tha mion-eòlach air iomadh taobh den choimhearsnachd againn. Chaidh a chur ri chèile gus fiosrachadh susbainteach a thoirt do luchd-turais agus luchd-tadhail mun bheairteas a tha againn de chultar agus dualchas Gàidhlig agus mu àrainneachd nàdarrach a’ cheàrnaidh a tha seo ann am fìor cheann an iar thuath na Roinn Eòrpa. Tha e air a dhealbh cuideachd mar stòras chudromach às am faod muinntir an àite uaill a ghabhail. Air an làrach seo lorgaidh sibh dealbhan, bhideo, stuth clàraichte agus fiosrachadh sgrìobhte mun choimhearsnachd seo. Bidh e comasach dhuibh ceòl nan daoine agus fuaim an guthan a chluinntinn, agus nas cudromaich na sin faodaidh sibh ur dealbhan, ceistean

 

'S e seo aite airson stòras a chruthachadh le leithid Sgeulachdan, Bardachd, Oran bho ceann a tuath Leòdhas.

 

Tha sinn ag obair air làrach eile cuideachd urras.org le blog agus dealbhan

 

Ma thu ag iarraidh fiosrachaidh air an àite feuch Gaidhlig wikipedia far a bheil aistean air Nis, Clach an Truiseil

 

We are also working on an english wiki

 

Aistean tha sinn fhein ag obair air:

 

A' Ghàidhlig

 

 

 

 

 

 

 

 Bailtean: Barabhas Uarach     Baile an Truiseil      Siadar Uarach   Siadar Iarach    Airidhantuim     Borgh    Gearra Mòr    Am Baile Àrd     Mealabost 

 

Gabhsann bho Dheas     Gabhsann bho Thuath    Dail bho Dheas     Dail bho Thuath      Cros    Suaineabost    Tàbost    An Rathad Ùr    

 

Sgiogarstaigh    Adabroc    Eòrodal   Lional   Port Nis    Cnoc Àrd      Còig Peighinnean    Eòropaidh

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.