| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

Barabhas Uarach

Page history last edited by PBworks 12 years, 10 months ago

 'S e seo a' chiad baile gun tig sibh air Oighreachd Ghabhsainn air an rathad bho dheas, agus mar sin an baile is deasach ann an Oighreachd Ghabhsainn. Tha ainm Bharabhais a ciallachadh "an dùn aig bun an t-abhainn".

 

Anns an latha diugh tha cladh ann an Barabhas Uarach agus cuideachd ionan-taisbeanaidh ealain le cafaidh, Morven Gallery.

 

Chleachd e bhi gu robh na bailtean gu leir bho Port Nis gu Baile an Truiseil a tighinn comhla mar pairt de Sgire Bharabhais.

 

Tha raon-cluiche anns a bhaile a bha air a thogail o chionn ghoirid.

 

 

 

Bruth an seo airson mapaichean den aite (ann an Beurla) 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.